Relacionats

Iniciatives, projectes, enllaços d'interés i lectures

#Gentgran #Salut #Ciutat #Accessibilitat #Habitatge #Dansa #Recomanats


Age Platform The voice of older persons at EU level y Age Friendly Environments

ACPA Project Adapting European Cities to Population Ageing: Policy Challenges and Best Practices


Cities-Health Citizens leading the research on urban pollution & health


Década del envejecimiento saludable 2020-2030 (OMS)


Healthy loneliness


València ciutat amigable Xarxa de ciutats amigables amb les persones majors


Estratègia València ciutat saludable Procés participatiu


Hogares compartidos Pisos tutelats amb supervisió puntual per a persones majors a València

"¡A bailar a la calle! Danza contemporánea, espacio público y arquitectura" Victoria Pérez Royo